Tag Archives: giá thị trường

Cục Chăn nuôi dự báo nguyên liệu TĂCN còn cao đến Quý II

[Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam] – Vừa qua, ngày 21/01/2021, Cục Chăn nuôi đã có công văn số 141/CN-TĂCN ngày 21 tháng 01 năm 2021 về tình hình giá và sử dụng kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi. Công văn nêu rõ, thời gian gần đây giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi […]