Tag Archives: nuôi dê

Phấn khởi nuôi dê có liên kết tiêu thụ

Mô hình nuôi dê có liên kết bao tiêu đầu ra ở huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh đang là hướng đi mới giúp nhiều hộ dân an tâm chăn nuôi. Dê là một trong những gia súc có tiềm năng phát triển mạnh ở tỉnh Trà Vinh và là một trong ba loại gia súc […]