Tag Archives: DAP

Thông tin khan hiếm phân DAP chưa chính xác

Tổng cầu phân bón DAP của Việt Nam xung quanh 1 triệu tấn/năm, trong đó ba nhà máy trong nước công suất 810.000 tấn nên cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu. Nguồn cung DAP trong nước đáp ứng 80% Theo Hiệp hội phân bón Việt Nam (FAV), nhu cầu phân bón DAP trong nước dao động […]