GLUTEN NGÔ

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG

Đạm: 60% Min
Ẩm độ: 12% Max
Xơ : 3% Max
Tro : 5% Max
Aflatoxin : 20 PPB Max
Xanthophylls: 170 PPM min
Melamine: Free

Quy cách đóng gói: hàng xá trong túi jumbo trong cont

Xuất xứ: Trung Quốc, Mỹ, Ấn Độ

Danh mục: