BỘT MÌ

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG

Đạm: 12%min
Ẩm độ: 14%max
Tro: 3.5% max

Quy cách đóng gói: hàng bao 40kg

Xuất xứ: Việt Nam

Danh mục: